ตัวแทนจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป กุดชุม ธาตุพนม มุกดาหาร (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-กุดชุม-ธาตุพนม

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอด ต.ประทาย
 • จุดจอด กม.0
 • จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • จุดจอดเกษตรวิสัย
 • จุดจอดสุวรรณภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
 • จุดจอด อ.ทรายมูล
 • จุดจอดบ้านโคกยาว
 • จุดจอด อ.กุดชุม
 • จุดจอด ต.คำเตย
 • จุดจอดภูกลอย
 • จุดจอดเลิงนกทาเก่า
 • จุดจอดเลิงนกทาใหม่
 • จุดจอด ต.กุดแห่
 • จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม

ธาตุพนม-กุดชุม-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
 • จุดจอดบ้านดอนสวรรค์
 • จุดจอด ต.คำป่าหลาย
 • จุดจอดบ้านสามขา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
 • จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
 • จุดจอด ต.กุดแห่
 • จุดจอดเลิงนกทาใหม่
 • จุดจอดเลิงนกทาเก่า
 • จุดจอดภูกลอย
 • จุดจอด ต.คำเตย
 • จุดจอด อ.กุดชุม
 • จุดจอดบ้านโคกยาว
 • จุดจอด อ.ทรายมูล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอดสระบุรี
 • จุดจอดรังสิต
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

0-2936-0582

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ บขส.โสธร

08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)

08-2876-8495, 08-5769-3211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร

ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ บขส.มุกดาหาร

08-9278-8994

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม

08-1421-4746

จุดจอด อ.ป่าติ้ว

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว

08-1876-7959

จุดจอดหนองสามสี

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)

08-1718-2216

จุดจอด อ.กุดชุม

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)

08-7443-3003

จุดจอดเลิงนกทาใหม่

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)

08-4955-9374, 08-6720-0170

จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)

08-7431-0483

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย

08-0601-7362

ตัวอย่างเที่ยวรถ ไทยสงวนทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2565

แอปจองตั๋วรถทัวร์